135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

Избрано от галерия


На представление в училище
План-прием за учебната 2019/ 2020

Уважаеми родители,

През учебната 2019/2020 година 135 СУ "Ян Амос Коменски" в 1. клас ще бъдат приети 3 (три) паралелки с 66 ученици.

В сайта на училището в секция „Прием“ можете да намерите график на дейностите и линк на електронно заявление.

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.