135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

 УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ГОСТИ,

    Откриването на учебната 2019-2020 г. ще се проведе на 16.09.2019 г. от 9.00 часа


    Родителската среща за първи клас ще се проведе на 12.09.2019 г. от 18.00 часа


    Родителската среща за 5 и 8 клас ще се проведе на 19.09.2019 г. от 18,00 ч.


 

ВАЖНО!

Уважаеми родители, във връзка с Писмо на РУО София-град и Писмо на СРЗИ, Ви информираме, че с наближаване на предстоящата учебна година 2019/ 2020 г. следва да се предоставят на децата и учениците попълнени ЛЗПК с пълен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан по приеми ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината. Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно.

 

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.