135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Дистанционно обучение

Уважами родители и ученици,

Във връзка с извънредната ситуация свързана с COVID-19 ви информираме, че

обучението на учениците от 135 СУ "Ян Амос Коменски" ще се извършва дистанционно

чрез създадени за целта електронни пощи.

В тези пощи учениците ще разполагат с учебни материали  по изучаваните от тях предмети (уроци за нови знания, уроци за упражнения, домашни работи, творчески задачи и тестове).

Учениците ще връщат индивидуално изпълнените задачи по съответния предмет на така създадените за

съответния клас елетронни пощи, а те са:

pk_komenski@abv.bg

klas_1a_komenski@abv.bg

klas_1b_komenski@abv.bg

klas_2a_komenski@abv.bg

klas_2b_komenski@abv.bg

klas_2v_komenski@abv.bg

klas_3a_komenski@abv.bg

klas_3b_komenski@abv.bg

klas_3v_komenski@abv.bg

klas_4_komenski@abv.bg

klas_5_komenski@abv.bg

klas_6_komenski@abv.bg

klas_7_komenski@abv.bg

klas_8_komenski@abv.bg

klas_9_komenski@abv.bg

klas_10_komenski@abv.bg

klas_11_komenski@abv.bg

klas_12_komenski@abv.bg

Паролите до съответните пощи по класове може да получите от класните ръководители, както и допълнителни указания за използването на учебните ресурси.

Дистанционната форма на обучение започва от 16.03.2020 г. /понеделник/.

Всеки ученик трябва да изпраща поисканите му материали от собствена поща или от тази на родителя си. Разчитаме на контрола на родителите за изпрашане и получаване на образователните ресурси и отговорите на учениците до конкретната поща.

Вярваме, че ние можем да бъдем винаги добри партньори!

От Ръководството

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.