135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Откриване на новата учебна 2020/2021 година

Откриването на новата учебна 2020/2021 година ще се състои на 15.09.202 г /вторник/ от 9.00 часа за всички класове.

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.