135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
От името на ръководството на училището, изказваме благодарност!

Много добро представяне на нашите четвъртокласници

на проведеното НВОпо български език и математика

 

           От явилите се 50 ученици от 4 клас на НВО по български език и математика    

·       18ученици имат  оценка по Български език и литература  Отличен 6.00,  а по Математика

·       7ученици са с оценка Отличен 6.00

           Средният успех по Български език и литература е 

Много добър  5.36, а по Математика е Много добър 4.79.  

            Постигнатият успех е резултат от общите усилия на учениците, учителите и родителите.  Ползотворната работа в екип гарантира успех и удовлетворение.

           От името на ръководството на училището, изказваме благодарност за труда на колегите Добрена Боралиева, Десислава Велчева, Паола Мирчева, Росица Дабова, Валентина Петрова, Емилия Веселинова.

 

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.