135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Специалности

 


СПЕЦИАЛНОСТИ СЛЕД  VII КЛАС:

Професионално направление: 762 „Социална работа и консултиране“
Професия: „ Сътрудник социални дейности“
Специалност:  „Социална работа с деца и семейства в риск“

Подробности за специалността можете да намерите ТУК

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.