135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Новини
ПОКАНА за родителска среща на бъдещите първокласници!
23 април 2018 г.
ОБЯВА за конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2017/2018 година
17 октомври 2017 г.
Обявата и необходими докуманти може да намерите туквиж още »
60 години 135 СУ "Ян Амос Коменски"
07 май 2017 г.
    На 05.05.2017 година в Дома на киното се проведе концерт по случай 60 годишиния юбилей на нашето училище. Честит празник, уважаеми колеги и скъпи ученици!виж още »
Стартираха дейностите по Проект BG05M2OP001-3.002-0115 ”Заедно ще успеем II”
03 март 2017 г.
Проекти в 135 СУ "Ян Амос Коменски"виж още »
© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.