135-то средно общообразователно училище "Ян Амос Коменски" – София


Профил на купувача

Обща информация

Официално наименование: 135-то средно общообразователно училище /СОУ/ "Ян Амос Коменски" – гр. София


Обща информация за обществените поръчки, възлагани от 135-то СОУ "Ян Амос Коменски", можете да получите от следното длъжностно лице:
Мария Димитрова - тел. 02 8221913


Данни за кореспонденция във връзка с възлаганите от него обществени поръчки:
Адрес: 1373 – София, район „Красна поляна“
ул. "Суходолска 2" № 145 (виж на картата)

Eлектронна поща: komenski_135sou@abv.bg
Официална страница на 135-то СОУ "Ян Амос Коменски" в интернет: www.135sou.eu

Вътрешни правила

Наименование на документа Дата на публикуване
 
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и за поддържане на профила на купувача .pdf